Aktivt närvarande- Heléne Hellman

Coaching med fokus på nuet och på det du behöver för att utvecklas och må bättre. Genom att öka vår närvaro i nuet, få en förbättrad livskvalité och ökad hållbarhet och välmående i vardagen. 
Helt onlinebaserad verksamhet.

Vill du stressa mindre, prioritera bättre, göra mera aktiva val om hur du hantera livet? Bra, då är du helt rätt! 

Vill du tänka en tanke klart, göra en sak i taget och mer helhjärtat, spendera mer tid med sådant du tycker om ?

Varför mindfulness? 

Mindfulness ökar din flexibilitet och ditt tålamod med andra och dig själv. Övning ger dig också ett verktyg att hantera din ångest eller oro och det kan också vara hjälpsamt mot sömnsvårigheter. Du får du mer luft i vardagen för återhämtning och orkar hantera stress bättre och har mer energi kvar- när du regelbundet utövar mindfulness.

Alla samtal och kurser hålls på online (videosamtal eller via telefon). Använd ditt friskvårdsbidrag.

Heléne är beteendevetare med kandidatexamen i psykologi sedan 2009. Baserad i Torsby i Värmland, driver Aktivt närvarande vid sidan av anställning som KBT-terapeut inom primärvård. Diplomerad Mindfulnessinstruktör sedan 2020.