Aktivt närvarande- Heléne Hellman

Välkommen till en coaching upplevelse där varje ögonblick är en portal till din personliga utveckling och välbefinnande! Här läggs fokus inte bara på nuet utan tillsammans omfamnar  vi det med en passion för att låta DIG/ er växa och blomstra.

Denna resa handlar om att skulptera ditt bästa jag genom att öka närvaron i varje andetag, varje tanke och varje handling. Genom coachingen strävar jag inte bara efter förändring, utan vi omdefinierar din livskvalitet och skapar en grund för hållbart välbefinnande i varje dag.

Och det bästa av allt?  Coachningen och gruppverksamheten är helt onlinebaserad, skräddarsydd för att passa din livsstil och                            bekvämlighet.  Ta det första steget mot en mer inspirerande och balanserad tillvaro. 


Låt oss tillsammans utforska potentialen som ditt nu har att erbjuda och forma en framtid som andas glädje, välmående och framgång. Du förtjänar det, och jag är här för att stödja dig på varje steg av denna magiska resa.


Är det dags att säga adjö till stress, göra plats för bättre prioriteringar och ta kontroll över ditt liv? Perfekt! Du är på rätt plats.

Vill du befria ditt sinne från kaos, ta ett steg tillbaka och göra varje ögonblick meningsfullt? Vad sägs om att äntligen ägna mer tid åt det du älskar? 

Håll fast vid din uppmärksamhet, för vi är på väg att skapa ett liv där klarhet, fokus och glädje står i centrum. Är du redo att omfamna förändring och låta ditt liv lysa i full färg? Låt oss göra det här tillsammans!

Varför mindfulness?

Mindfulness ökar din flexibilitet och ditt tålamod med andra och dig själv. Övning ger dig också ett verktyg att hantera din ångest eller oro och det kan också vara hjälpsamt mot sömnsvårigheter. Du får du mer luft i vardagen för återhämtning och orkar hantera stress bättre och har mer energi kvar- när du regelbundet utövar mindfulness.


Alla samtal och kurser hålls på online (videosamtal eller via telefon). Använd ditt friskvårdsbidrag.

Heléne är beteendevetare med kandidatexamen i psykologi sedan 2009. Baserad i Torsby i Värmland, driver Aktivt närvarande vid sidan av anställning som KBT-terapeut inom primärvård. Diplomerad Mindfulnessinstruktör sedan 2020.